Ochrana osobných údajov

Žiadosť o priajtie do ŠMŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v Spojenej škole, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové

Žiadosť o prijatie do CVČ

Podklady k zápisu do prípravného a prvého ročníka

Kritériá pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy 2020/21

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Vyhodnocovacia správa 2016-2017

Vyhodnocovacia správa 2015-2016

Vyhodnocovacia správa 2014-2015

Vyhodnocovacia správa 2013-2014

Vyhodnocovacia správa 2012-2013

Školský vzdelávací program ŠMŠ