Kontakty

 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA MÓRICA BEŇOVSKÉHO

Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 9

922 03  Vrbové

 

Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 9, 922 03  Vrbové

 

telefón: 033 / 7792324

mobil: 0917 / 412 316

e-mail: szsvrbove@gmail.com

 

e-mail: szsvrbove@gmail.com

 

 

telefón: 033 / 7792324        mobil: 0917 / 412 316
e-mail: szsvrbove@gmail.com