NOVINKY

Vážení návštevníci. Spustili sme pre vás novú verziu webového sídla našej školy. Pre návštevu novej stránky kliknite na http://spojenaskolavrbove.edupage.org/.


Milí naši návštevníci stránky, srdečne Vás pozývame na vernisáž CELOSLOVENSKÉHO XIV. VÝTVARNÉHO SALÓNA ZNEVÝHODNENÝCH DETÍ 2014. Otvorenie sa uskutočnilo 17.6.2014 o 10.00 hod. v aule Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom. Fotografie z otovrenia si môžete pozrieť TU. Tešíme sa na Vás! 


Vážení rodičia, zapísať svoje dieťa do špeciálnej materskej školy môžete i naďalej, až do naplnenia kapacity ŠMŠ.

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v budove Špeciálnej materskej školy, Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 9 vo Vrbovom alebo si žiadosť môžete stiahnuť kliknutím TU.

Kritéria prijímania:

Prednostne sa prijímajú deti:

- s odloženou povinnou školskou dochádzkou

- 5-ročné deti

- deti od 3 do 5 rokov.

 
Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v budove Špeciálnej materskej školy, Nám. sv. Cyrila a Metoda č. 9 vo Vrbovom alebo si žiadosť môžete stiahnuť kliknutím TU.
 
Kritéria prijímania:
 
Prednostne sa prijímajú deti:
 
s odloženou povinnou školskou dochádzkou
5-ročné deti
deti od 3 do 5 rokov.