Podľa zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2012, ktorý uložil v §11a povinnosť zamestnávateľa informovať o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

Oznamujeme, že v súčasnosti nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

Výberové konanie

 
 od 1.1.2012  nemá žiadne voľné miesto na pozícií pedagogický zamestnanec.
 
MŠ Antona Prídavka 1, Prešov informuje, že 
 
 od 1.1.2012  nemá žiadne voľné miesto na pozícií pedagogický zamestnanec.