Mgr. Darina Babničová

  Riaditeľka
  Bc.Ingrid Bohunická   asistent učiteľa
  Bc.Alena Crhonová   asistent učiteľa
  Mgr. Silvia Kleinová   Zástupkyňa
  Mgr. Renáta Mištinová   asistent učiteľa
  Mária Zonigová   asistent učiteľa
  Mgr. Branislav Berecz   Triedny učiteľ: 2., 5. ročník
  Mgr. Mária Biskupičová   Triedna učiteľka: 9. roč.
  Mgr. Katarína Gajdošová   Triedna učiteľka: B var I.
  Tatiana Hužovičová   Vychovávateľka
  Nikola Kainová   Triedna učiteľka: Materská škola
  Mgr. Viera Klčová   Triedna učiteľka: B var II.
  PaedDr. Ján Kravárik   Učiteľ
  Mgr. Mária Kureková   Triedna učiteľka: 6., 7. roč.
  Mgr. Miroslava Ploszek   Triedna učiteľka: Autisti, C var
  Mgr. Pavol Puček   Triedny učiteľ: 8. roč.
  Mgr. Mária Rajnicová   Triedna učiteľka: I. PŠ
  Mgr. Ľuboslava Sedláčková   Triedna učiteľka: 1., 3. roč.